logo firmyNiepubliczna Szkoła dla Dorosłych

w Żywcu

Spotkanie inaugracyjne dla wszystkich słuchaczy odbędzie się w dniu 02.09.2019r. o godzinie 16:00 w Szkole ul. Dworcowa 26.

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniah 14 i 15 września od godziny 8:00.

Trwa nabór na rok szkolny 2019/2020. Zapraszamy do 2-letniego Liceum Ogólnokształcącego po szkole zawodowej, 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego po gimnazjum i szkole podstawowej i Szkół Policealnych.

Polecamy kierunek opiekuna medycznego, po którym zdobywa się wykształcenie średnie oraz kwalifikacje, które pozwalają na świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej (więcej informacji w zakładce "Typy szkół")

Zapisy w sekretariacie Szkoły. Zapraszamy.

Szkoła wydaje zaświadczenia do: ZUS, GOPS, MOPS, PCPR

W roku szkolnym zapraszamy do:

- Liceum Ogólnokształcącego,

- Policealnej Szkoły kształcącej w zawodach:

   - technik administracji,

   - technik usług kosmetycznych,

   - technik BHP,

   - technik archiwista,

   - technik masażysta,

   - technik sterylizacji medycznej,

   - opiekun medyczny,

   - opiekun osoby starszej,

Szkoła kształci w systemie zaocznym. Nauka odbywa się w zjazdach dwudniowych                     (sobota i niedziela) dwa razy w miesiącu.