logo firmyNiepubliczna Szkoła dla Dorosłych

w Żywcu

Ogłoszenia.

Komunikat 12.06.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i zadania do rozwiązania przypadające na zjazd 13-14.06. Prosimy o ich pobieranie i rozwiązywanie.

Administracja sem. IV - Podstawy prawa pracy.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych - tematy.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 1.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 2.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 3.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 4.

LO sem. II - Matematyka wykład.

LO sem. II - Matematyka ćwiczenia.

LO sem. II - WOS.

LO sem. II - Historia.

LO sem. II - Informatyka wykład.

LO sem. II - Informatyka dane do wykonania ćwiczenia.

LO sem. IV - Matematyka wykład.

LO sem. IV - Matematyka ćwiczenia.

LO sem. IV - Historia i społeczeństwo.

LO sem. IV - Język angielski - teamty 13.06

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 film.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 teoria.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 klucz odpowiedzi.

LO sem. IV - Język angielski - teamty 14.06

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 i 4 film.

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi.

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 nagranie do ćwiczeń.

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 klucz odpowiedzi.

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 słowniczki.

LO sem. IVa - Język polski - cz. 1 wykład.

LO sem. IVa - Język polski - cz. 2 test.

LO sem. IVa - Język polski cz.3 wykład.

LO sem. IVa - Historia i społeczeństwo.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty 13.06

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 nagranie do ćw.2.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 przydatne słownictwo.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 przykładowy egzamin.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 słownictwo.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 słowniczek.

LO sem. IVa - Matematyka cz.1.

LO sem. IVa - Matematyka cz.2.

Komunikat 06.06.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i zadania do rozwiązania przypadające na zjazd 06-07.06. Prosimy o ich pobieranie i rozwiązywanie.

Administracja sem. IV - Podstawy prawa pracy.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych - tematy.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 1.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 2.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 3.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 4.

Administracja sem. IV - Podstawy prawa administracyjnego.

Administracja sem. IV - Postępowanie administracyjne.

Administracja sem. IV - Wykonywanie pracy biurowej.

Opiekun medyczny sem. II - Zarys anatomii fizjologii i patologii - wykład.

Opiekun medyczny sem. II - Zdrowie publiczne tematy maj/czerwiec.

Opiekun medyczny sem. II - Technologie informacyjne.

LO sem. II - Biologia.

LO sem. II - Chemia.

LO sem. II - WOS.

LO sem. II - Historia.

LO sem. II - Matematyka wykład.

LO sem. II - Matematyka ćwiczenia.

LO sem. IV - Przyroda cz.1.

LO sem. IV - Przyroda cz.2.

LO sem. IV - Przyroda cz.3.

LO sem. IV - Historia i społeczeństwo.

LO sem. IV - Matematyka wykład.

LO sem. IV - Matematyka ćwiczenia.

LO sem. IV - Język polski - cz. 1

LO sem. IV - Język polski - cz. 2

LO sem. IV - Język angielski - teamty 06.06

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 klucz.

LO sem. IVa - Przyroda cz.1.

LO sem. IVa - Przyroda cz.2.

LO sem. IVa - Przyroda cz.3.

LO sem. IVa - Matematyka.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty 06-07.06

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 nagrania do ćw. 16

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 wykład.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 nagrania do ćw. 1 i 3

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 nagrania do ćw. 4

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 nagrania do ćw. 6

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 klucz

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 klucz

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 nagranie do ćwiczeń 2 i 3

Komunikat 25.05.2020r.
Poniżej sukcesywnie rozpoczynamy zamieszczanie tematów egzaminów pisemnych dla słuchaczy LO II, LO IV, LO IVA, administracji i opiekuna medycznego. Prosimy o rozwiązywanie i przesyłanie na e-mail: sekretariat@nsdd.pl prac podpisanych (imieniem, nazwiskiem, kierunkiem i semestrem).

Administracja sem. IV - Podstawy prawa pracy - egzamin.

Administracja sem. IV - Postępowanie administracyjne - egzamin.

Opiekun medyczny sem. II - Zarys anatomii fizjologii i patologii - egzamin.

LO sem. II - Język polski - egzamin.

LO sem. II - Matematyka - egzamin

LO sem. II - Język angielski - egzamin

LO sem. IV - Język polski - egzamin

LO sem. IV - Język angielski - egzamin

LO sem. IV - Matematyka - egzamin

LO sem. IVa - Język polski - egzamin

LO sem. IVa - Język angielski - egzamin

LO sem. IVa - Matematyka - egzamin

Komunikat 22.05.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i zadania do rozwiązania przypadające na zjazd 23-24.05. Prosimy o ich pobieranie i rozwiązywanie.

Administracja sem. IV - Podstawy prawa pracy.

Administracja sem. IV - Prawo administracyjne 23.05.

Administracja sem. IV - Prawo administracyjne 24.05.

Administracja sem. IV - Postępowanie w administracji .

Opiekun medyczny sem. II - język migowy linki do filmu

Opiekun medyczny sem. II - Zdrowie publiczne tematy maj/czerwiec.

LO sem. II - Język polski - wykłady - cz.1

LO sem. II - Język polski - wykłady - cz.2

LO sem. II - Informatyka - wykłady/ćwiczenia

LO sem. II - Historia - wykłady

LO sem. II - WOS - wykład.

LO sem. II - Język angielski - wykłady/ćwiczenia

LO sem. IV - Język polski - cz. 1

LO sem. IV - Język polski - cz. 2

LO sem. IV - Język polski - cz. 3

LO sem. IV - Język polski - cz. 4

LO sem. IV - Język polski - cz. 5

LO sem. IV - Język polski - cz. 6

LO sem. IV - Język angielski - teamty 23.05

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 klucz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 klucz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 nagrania do ćw. 1 i 2

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 nagrania do ćw. 4

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 przykładowy zestaw egz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 słowniczek

LO sem. IV - Historia i społeczeństwo - wykłady

LO sem. IVa - matematyka 23.05

LO sem. IVa - matematyka 24.05

LO sem. IVa - Język polski cz.1.

LO sem. IVa - Język polski cz.2.

LO sem. IVa - Język polski cz.3.

LO sem. IVa - Język polski cz.4.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty (23.05)

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 nagranie 1.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 nagranie 2.

LO sem. IVa - Historia i społeczeństwo - wykłady

Komunikat 15.05.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i zadania do rozwiązania przypadające na zjazd 16-17.05. Prosimy o ich pobieranie i rozwiązywanie.

Administracja sem. IV - Wykonywanie pracy biurowej cz. 1.

Administracja sem. IV - Wykonywanie pracy biurowej cz. 2.

Administracja sem. IV - Podstawy prawa pracy.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych.

Administracja sem. IV - Prawo administracyjne.

Administracja sem. IV - Postępowanie w administracji .

Opiekun medyczny sem. II - język migowy link do filmu cz.1

Opiekun medyczny sem. II - język migowy link do filmu cz.2

Opiekun medyczny sem. II - Zdrowie publiczne.

Opiekun medyczny sem. II - Technologia informacyjna cz. 1.

Opiekun medyczny sem. II - Technologia informacyjna cz. 2.

Opiekun medyczny sem. II - Działania opiekuńcze.

Opiekun medyczny sem. II - Opieka nad os.

Opiekun medyczny sem. II - Zabiegi piel.

LO sem. II - Historia - wykład.

LO sem. II - WOS - wykład.

LO sem. II - Chemia - teamt

LO sem. II - Biologia - wykład

LO sem. II - Informatyka - wykład

LO sem. II - Matematyka - wykład

LO sem. II - Matematyka - ćwiczenia

LO sem. II - Język angielski - wykład

LO sem. IV - Przyroda - wykład

LO sem. IV - Matematyka - wykład

LO sem. IV - Język polski - cz. 1

LO sem. IV - Język polski - cz. 2

LO sem. IV - Język angielski - teamty

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 nagranie1.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 nagranie2.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 nagranie3.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 nagranie4.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 teoria

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 film wykład

LO sem. IV - Historia - wykład

LO sem. IVa - Przyroda - wykład

LO sem. IVa - matematyka

LO sem. IVa - Język polski cz.1.

LO sem. IVa - Język polski cz.2.

LO sem. IVa - Język polski cz.3.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty (16.05)

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 nagranie1.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 nagranie2.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 nagranie1.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 nagranie1.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty (17.05)

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 nagranie1.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 nagranie2.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 nagranie3.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 słowniczek.

Komunikat 04.05.2020r.
Dyrektor Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu informuje, że egzamin maturalny w roku 2020 w części pisemnej odbędzie się:

Język polski - poziom podstawowy - 08.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9:00 – 170 min.
Język polski - poziom rozszerzony - 08.06.2020r. (poniedziałek) godz. 14:00 – 180 min.
Matematyka - poziom podstawowy - 09.06.2020r. (wtorek) godz. 9:00 – 170 min.
Język angielski - poziom podstawowy - 10.06.2020r. (środa) godz.9:00 – 120 min.
Język angielski - poziom rozszerzony - 10.06.2020r. (środa) godz.14:00 – 150 min.
Matematyka – poziom rozszerzony – 15.06.2020r. (poniedziałek) godz.9:00 – 180 min.
Geografia – poziom rozszerzony – 19.06.2020r. (piątek) godz.9:00 -180 min.

Na każdy egzamin należy zgłosić się 20 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym i długopisem (lub piórem) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczonym do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)*. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Należy zaopatrzyć się w maseczkę i rękawiczki.

POZOSTALE MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE
Osoby zdające EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE:
- na egzamin pisemny z matematyki należy zabrać linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty **,
- na egzamin pisemny z geografii należy zabrać linijkę, lupę, kalkulator prosty **.
* niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych
** kalkulator prosty jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Egzamin maturalny w części ustnej w roku 2020 r. nie będzie przeprowadzony.

Komunikat 16.04.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i zadania do rozwiązania przypadające na zjazd 18-19.04. Prosimy o ich pobieranie i rozwiązywanie.

Administracja sem. IV - Prawo administracyjne.

Administracja sem. IV - Postępowanie w administracji .

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.1.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.2.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.3.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.4.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.5.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.6.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.7.

Opiekun medyczny sem. II - Zdrowie publiczne.

Opiekun medyczny sem. II - Działania opiekuńcze.

Opiekun medyczny sem. II - Opieka nad os.

Opiekun medyczny sem. II - Zabiegi piel.

LO sem. II - Język angielski - teamt

LO sem. II - Język angielski - przedimki.

LO sem. II - Matematyka - wykład

LO sem. II - Matematyka - ćwiczenia i zadania.

LO sem. II - Język polski - wykład.

LO sem. II - Język polski - wykład 2.

LO sem. II - Język polski - wykład 3.

LO sem. II - Język polski - wykład 4.

LO sem. II - Język polski - wykład 5.

LO sem. II - Historia - wykład.

LO sem. II - WOS - wykład.

LO sem. IV - Język angielski - teamty

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 nagranie.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 ćwiczenie

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 nagranie (mp3)

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 przydatne słownictwo film

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 przykładowy zestaw egzaminacyjny

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 słowniczek

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 ćwiczenie

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 nagranie (mp3)

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 i 5 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 i 5 słowniczek

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 nagranie (mp3)

LO sem. IV - Matematyka - wykład

LO sem. IV - Matematyka - ćwiczenia

LO sem. IV - Język polski - wykład

LO sem. IV - Język polski - wykład 1.

LO sem. IV - Język polski - wykład 2.

LO sem. IV - Język polski - wykład 3.

LO sem. IV - Język polski - wykład 4.

LO sem. IV - Język polski - wykład 5.

LO sem. IV - Historia - wykład

LO sem. IVa - Język polski cz.1.

LO sem. IVa - Język polski cz.2.

LO sem. IVa - Język polski cz.3.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 teoria

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi.

LO sem. IVa - matematyka cz.1

LO sem. IVa - matematyka cz.2

LO sem. IVa - matematyka cz.3

LO sem. IVa - matematyka cz.4

LO sem. IVa - matematyka cz.5

LO sem. IVa - matematyka cz.6

LO sem. IVa - matematyka cz.7

LO sem. IVa - Historia - wykład

LO sem. VI - Język angielski - teamty

LO sem. VI - Język angielski - temat 1 teoria

LO sem. VI - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. VI - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 teoria

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 teoria i ćwiczenia.

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 film

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Język angielski - temat 4 teoria i ćwiczenia.

LO sem. VI - Język angielski - temat 4 film

LO sem. VI - Język angielski - temat 4 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Język angielski - temat 5 ćwiczenia.

LO sem. VI - Język angielski - temat 5 nagranie (mp3)

LO sem. VI - Język angielski - temat 5 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Matematyka - wykład.

LO sem. VI - Matematyka - ćwiczenia i zadania.

LO sem. VI - Język polski - wykład.

LO sem. VI - Język polski - wykład II.

LO sem. VI - Język polski - wykład III.

LO sem. VI - Język polski cz.IV.

LO sem. VI - Język polski cz.V.

LO sem. VIa - Język polski cz.1.

LO sem. VIa - Język polski cz.2.

LO sem. VIa - Język angielski - teamty

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 teoria

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 teoria

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 teoria.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 ćwiczenia.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 nagranie (mp3)

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Matematyka - wykład.

LO sem. VIa - Matematyka - ćwiczenia i zadania.

Komunikat 15.04.2020r.
Tematy egaminów pisemnych dla sem. LOVI i LOVIa. Słuchacze, którzy przystępują do egzaminu maturalnego proszeni są o nadesłanie rozwiązań do 19.04.2020r.

LO sem. VI - Język angielski.

LO sem. VIa - Język angielski.

LO sem. VI - Matematyka.

LO sem. VIa - Matematyka.

LO sem. VI - Język polski.

LO sem. VIa - Język polski.

Komunikat 02.04.2020r.
Materiały dla poszczególnych kierunków na zajęcia przewidziane 04-05.04.2020r.

Administracja sem. IV - Prawo administracyjne.

Administracja sem. IV - Postępowanie w administracji .

Administracja sem. IV - Wykonywanie pracy biurowej.

Administracja sem. IV - Podstawy Prawa Pracy.

Opiekun medyczny sem. II - Technologia informacyjna.

Opiekun medyczny sem. II - Pierwsza pomoc.

Opiekun medyczny sem. II - Symptomatologia chorób układu oddechowego.

LO sem. II - Historia.

LO sem. II - WOS.

LO sem. II - Chemia.

LO sem. II - Matematyka cz.1.

LO sem. II - Matematyka cz.2.

LO sem. II - Język angielski.

LO sem. II - Biologia cz.1.

LO sem. II - Biologia cz.2.

LO sem. IV - Historia.

LO sem. IV - Matematyka cz.1.

LO sem. IV - Matematyka cz.2.

LO sem. IV - Język angielski - teamty

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 teoria

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 nagranie do ćw. 1 i 3

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 nagranie do ćw. 4

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 nagranie do ćw. 6

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Przyroda cz.1.

LO sem. IV - Przyroda cz.2.

LO sem. IV - Przyroda cz.3.

LO sem. IV - Język polski.

LO sem. IVa - matematyka cz.1

LO sem. IVa - matematyka cz.2

LO sem. IVa - matematyka cz.3

LO sem. IVa - Historia.

LO sem. IVa - Język polski cz.1.

LO sem. IVa - Język polski cz.2.

LO sem. IVa - Język polski cz.3.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 nagranie

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 teoria i ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 i 3 klucz odpowiedzi

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 klucz odpowiedzi

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 słownictwo do pisania e-maila

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 klucz odpowiedzi

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 - nagranie do ćwiczenia 1 i 2

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 - nagranie do ćwiczenia 4

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 klucz odpowiedzi

LO sem. IVa - Przyroda cz.1.

LO sem. IVa - Przyroda cz.2.

LO sem. IVa - Przyroda cz.3.

LO sem. VI - Matematyka cz.1.

LO sem. VI - Matematyka cz.2.

LO sem. VI - Geografia cz.1.

LO sem. VI - Geografia cz.2.

LO sem. VI - Język angielski - teamty

LO sem. VI - Język angielski - temat 1 teoria

LO sem. VI - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 ćwiczenia

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 film przydatne słownictwo

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 przykładowy zestaw egz.

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 słowniczek

LO sem. VI - Język polski.

LO sem. VIa - Matematyka cz.1.

LO sem. VIa - Matematyka cz.2.

LO sem. VIa - Język angielski - teamty

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 przydatne słownictwo film

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 przykładowy zestaw egz.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 słowniczek

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 film

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 teoria i ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 film

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 teoria i ćwiczenia

LO sem. VIa - Język polski cz.4.

LO sem. VIa - Język polski cz.5.

LO sem. VIa - Język polski cz.6.

LO sem. VIa - Język polski cz.7.

Komunikat 01.04.2020r.
Poniżej rozpoczęliśmy zamieszczanie prac i zadań do wykonania w związku z nauczaniem zdalnym. Prosimy o wykonywanie tych zadań w domu. Prosimy o sprawdzanie zakładki "Ogłoszenia" na bieżąco, będą tutaj dodawane prace i zadania dla poszczególnych kierunków. W przypadku konieczności przesłania zwrotnie rozwiązań poszczególnych prac, taka informacja zostanie podana w komunikacie.

Komunikat 16.03.2020r.
W tym miejscu będą publikowane dodatkowe prace do napisania, prosimy o ich pobieranie i zwrotne przekazywanie na e-mail: sekretariat@nsdd.pl
Prace zwrotnie prosimy podpisywać imieniem i nazwiskiem oraz prosimy podać kierunek i semestr.

Życzymy dużo zdrowia dla wszystkich.
Dyrektor Szkoły Danuta Dudzik

Pliki z pracami i zadaniami do wykonania na 21-22.03.

Administracja sem. IV - cz.1

Administracja sem. IV - cz.2

Administracja sem. IV - cz.3

LO sem. II - matematyka

LO sem. II - j. polski

LO sem. IV - matematyka cz.1

LO sem. IV - matematyka cz.2

LO sem. IV - j. polski

LO sem. IV - j. angielski cz.1

LO sem. IV - j. angielski cz.2

LO sem. IV - j. angielski cz.3

LO sem. IV - j. angielski cz.4

LO sem. IV - przyroda

LO sem. IVa - j. polski

LO sem. IVa - j. angielski cz.1

LO sem. IVa - j. angielski cz.2

LO sem. IVa - j. angielski cz.3

LO sem. IVa - przyroda

Opiekun sem. II - anatomia

Opiekun sem. II - pierwsza pomoc

Opiekun sem. II - opieka nad os.

Opiekun sem. II - zdrowie pub.

Trwa nabór na rok szkolny 2020/2021.

Polecamy kierunek opiekuna medycznego, po którym zdobywa się kwalifikacje, które pozwalają na świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej (więcej informacji w zakładce "Typy szkół")

Zapisy w sekretariacie Szkoły. Zapraszamy.

Zapraszamy absolwentów szkół: podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej.

 

 

nr konta bankowego 03 1140 2004 0000 3102 4777 2695